Tilbake

Kundecase

Danske bank

Kvinner og investeringer på agendaen

Oppdrag

Danske Bank ønsket å sette kvinner og investering på agendaen. Formålet med samarbeidet var å øke kunnskap, tilstedeværelse og engasjement innen finansielle investeringer blant kvinner i målgruppen 18-34 år. Danske Bank skulle være en troverdig avsender av informasjon som ville bidra til å senke terskelen for smarte investeringer.

Løsning

UI valgte å presenterte en 360-løsning og et konsept med omfattende bruk av influencere, merkevaren ELLE (som influencer) og Danske bank i rollen som “ekspertrådgiver”.

For å skape et troverdig univers utviklet UI et samlepunkt for både redaksjonelle og kommersielle budskap, inkludert bruk av personer målgruppen aspirerer til. UI skapte derfor et nytt redaksjonelt konsept, ELLE INVEST, en fast fane på ELLE.no samt en spalte i ELLE magasinet.

ELLE INVEST er en kombinasjon av influencer-innhold og bloggposter skrevet om til artikler, kommersielle artikler med Danske Bank som avsender, samt redaksjonelle saker levert av ELLE. Inne på ELLE.no integrerte vi en teknologisk løsning via en chat-boot som gir målgruppen muligheten til å stille direkte spørsmål til rådgivere i Danske Bank. Som lisens-eiere av ELLE i Norge, anser UI merkevaren ELLE som en opinionsleder. ELLE påvirker kvinners holdninger og kjøpsvaner på lik linje som influencers. UI så derfor en mulighet til å nå ut bredt ved å benytte ELLE som hovedavsender av budskapet, kombinert med et utvalg av flere kvinnelige influencere som ga tilgang til den aktuelle målgruppen.

 

Resultat

Resultatet viser at det er stor interesse i målgruppen og at vi har greid å snakke målgruppens språk. De beste artiklene var de som tok frem gode rollemodeller og viste gode eksempler, som innsikten strategien bygger på.

Rådgiverne fra Danske Bank er synliggjort i mer enn 15 saker hvorav tre av disse er top fem saker.

Vi har fått tilbakemeldinger fra målgruppen om at de ikke visste at det var så lett å komme igang med investeringer og heller ikke at det var så mye å vinne på å gjøre relativt små grep.

Besøk ELLE invest her

Kontakt en av våre rådgivere for å kartlegge hvordan din bedrift kan jobbe med influencer marketing

Top